پکیج سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

– تمام سوالات تخصصی مربوط به بخش ۴ نفره + پاسخ
– تمام سوالات عقیدتی مربوط به بخش تک نفره (گزینش) به همراه پاسخ
– تجربیات دانشجو معلمان از روز مصاحبه
– توصیه دانشجو معلمان سال های گذشته در خصوص مصاحبه
– هر انچه برای روز مصاحبه به اون نیاز دارید

پکیج سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان
پکیج سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

دسته: