بودجه بندی مطالعاتی کنکور را بشناسید و با پر اهمیت ترین مباحث درسی آشنا شوید.

دانستن این مطلب میتواند در موفقیت شما تاثیر بسزایی داشته باشد. اما ممکن است بپرسید چگونه؟

پاسخ روشن است ، معمولا طراحان سوالات کنکور توجه خود را بیشتر روی یک سری مباحث متمرکز میکنند. اینکه این مباحث کدام ها هستند در بودجه بندی کنکور به آن ها میپردازیم.

هرساله مشاهده شده که اگر مبحثی در کنکور سال های گذشته مورد توجه بوده ، در سال جدید هم به احتمال زیاد از آن بخش سوال طرح شده است.

در این مطلب از بخش مشاوره ای وب سایت کنکوریهاسنتر ، به بودجه بندی مطالعاتی کنکور میپردازیم.

همراه ما باشید

بودجه بندی مطالعاتی کنکور و بودجه بندی کنکور

بودجه بندی سوالات ادبیات کنکور

در درس ادبیات عمومی از گذشته تاکنون بطور میانگین بخش واژگان ۳ سوال ، املا ۲ سوال ، دستور زبان و نگارش ۵ سوال ، تاریخ ادبیات ۳ سوال ، آرایه ها ۳ سوال و قرابت معنایی ۹ سوال را به خود اختصاص داده اند.

مبحث ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
زبان فارسی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۱ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه های ادبی ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

بودجه بندی سوالات عربی

در درس عربی عمومی از گذشته تاکنون بطور میانگین از مبحث ترجمه و تعریب ۸ سوال ، درک مطلب ۴ سوال ، تشکیل ۲ سوال ، تحلیل صرفی ۳ سوال و قواعد ۸ سوال طرح شده است.

مبحث ۹۸
ترجمه و مفاهیم ۱۰
مفهوم لغات ۱
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی ۳
حرکت گذاری ۱
جمع مکسر-متضاد-مترادف ۱
قواعد ۵

بودجه بندی سوالات دین و زندگی

در درس دین و زندگی از گذشته تاکنون بطور میانگین از کتاب سال دوم یا همان دهم کنونی ۱۰ سوال ، کتاب سال سوم (یازدهم) ۹ سوال و کتاب چهارم (دوازدهم) ۷ سوال طرح شده است.

مبحث ۹۸
دهم ۹
یازدهم ۸
دوازدهم ۸

بودجه بندی سوالات زبان انگلیسی

در درس زبان انگلیسی عمومی ، از گذشته تاکنون از بخش واژگان یطور میانگین ۷ سوال ، گرامر ۴ سوال ، کلوزتست ۵ سوال و درک مطلب ۹ سوال در کنکور سراسری طرح شده است.

بودجه بندی مطالعاتی کنکور و بودجه بندی کنکور

بودجه بندی سوالات زمین شناسی

در درس زمین شناسی بطور میانگین فصل اول ۱ سوال ، فصل دوم ۱ یا ۲ سوال ، فصل سوم ۲ سوال ، فصل چهارم ۱ سوال ، فصل پنجم ۱ ، فصل ششم ۱ سوال ، فصل هفتم ۲ سوال ، فصل هشتم ۱ سوال ، فصل نهم ۲ سوال ، فصل دهم ۱ سوال ، فصل یازدهم ۱ سوال سوال یا بدون سوال بوده است.

بودجه بندی مطالعاتی کنکور و بودجه بندی کنکور

بودجه بندی سوالات ریاضی تجربی

در درس ریاضی رشته تجربی بطور میانگین از مشتق و کاربرد آن ۵ سوال ، هندسه یک ۳ سوال ، حد وپیوستگی ۲ یا سوال ، مجانب ۱ یا بدون سوال ، تابع ۳ سوال ، معادله و نامعادله ۱ سوال ، آمار ۲ سوال ، احتمال ۳ سوال ، مقاطع مخروطی ۳ سوال ، مثلثات ۲ سوال ، معادله مثلثاتی ۱ یا بدون سوال ، لگارتیم و تابع نمایی ۱ یا ۲ سوال ، تصاعد و دنباله ۱ یا ۲ سوال ، انتگرال ۲ سوال ، دستگاه معادلات و معادله خط ۱ یا بدون سوال ، معادله درجه دو ۱ سوال ، ماتریس ۱ سوال ، رشد و زوال ۱ یا بدون سوال ، تابع جزء صحیح ۱ یا بدون سوال بوده است.

بودجه بندی مطالعاتی کنکور و بودجه بندی کنکور

بودجه بندی سوالات زیست شناسی

در درس زیست شناسی بطور میانگین ، مولکول زیستی ۱ یا بدون سوال ، سفری به درون سلول ۱ سوال ، سفری در دنیای جانداران ۱ سوال ، گوارش ۲ سوال ، تبادل گازها ۱ یا ۲ سوال ، گردش مواد ۴ سوال ، تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۱ سوال ، حرکت ۳ سوال ، ایمنی بدن ۱ سوال ، دستگاه عصبی ۲ سوال ، حواس ۲ سوال ، هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ یا ۲ سوال ، کروموزوم ها و میتوز ۲ سوال ، میوز و تولید مثل جنسی ۱ یا بدون سوال ، ژنتیک و خاستگاه آن ۳ سوال ، تولید مثل گیاهان ۲ سوال ، تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۲ سوال ، پروتئین سازی ۲ سوال ، تکنولوژی زیستی ۱ یا بدون سوال ، پیدایش و گسترش زندگی ۱ سوال ، تغییر و تحول گونه ها ۲ سوال ، ژنتیک جمعیت ۴ سوال ، پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ سوال ، رفتارشناسی ۲ سوال ، شارش انرژی در جاندران ۵ سوال ، ویروس ها و باکتری ها ۲ یا ۳ سوال ، آغازیان ۴ سوال ، قارچها ۱ سوال ، کاملا ترکیبی ۵ الی ۹ سوال.

بودجه بندی مطالعاتی کنکور

بودجه بندی سوالات فیزیک تجربی

در درس فیزیک رشته تجربی بطور میانگین ، نور هندسی ۳ سوال ، انرژی – فیزیک یک یا بدون سوال ، نوسان، موج های مکانیکی، صوت ۵ سوال ، مدارهای الکتریکی ۳ سوال ، حرکت شناسی ۳ سوال ، گرما و قانون گازها ۳ سوال ، فشار و ویژگیهای ماده ۱ سوال ، دینامیک ۲ یا ۳ سوال ، خازن و الکتریسیته ساکن ۲ سوال ، مغناطیس و القا ۳ سوال ، بردار ۱ یا بدون سوال ، کار و انرژی ۱ سوال ، فیزیک اتمی و جدید ۴ سوال ، موج های الکترومغناطیسی ۱ سوال بوده است.

بودجه بندی مطالعاتی کنکور و بودجه بندی کنکور

بودجه بندی سوالات شیمی تجربی

در درس شیمی رشته تجربی بطور میانگین از بخش ساختار اتم ۳ یا ۲ سوال ، خواص تناوبی عنصرها ۳ سوال ، ترکیب های یونی ۱ یا ۲ سوال ، پیوند کووالانسی ۴ سوال ، ترکیب آلى ۲ سوال ، استوکیومتری ۴ سوال ، ترمودینامیک شیمیایی ۴ سوال ، محلولها ۵ یا ۴ سوال ، سینتیک شیمیایی ۳ سوال ، تعادل شیمیایی ۳ سوال ، اسید و باز ۴ سوال ، الکتروشیمی ۳ یا ۴ سوال بوده است.

بودجه بندی مطالعاتی کنکور و بودجه بندی کنکور

 

پکیج برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ ویژه تابستان ۹۹

پکیج برنامه ریزی توربوجت

پکیج برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ ویژه تابستان ۹۹ – تمامی رشته ها

  • برنامه ریزی ۶۰ روزه | ۹ هفته ای
  • مطالعه ، مرور و تثبیت کامل دروس پایه
  • تست زنی تمام مباحث
  • جمع بندی کامل دروس پایه
مشاهده و دریافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *